Bất cứ một cá nhân, tổ chức nào mà muốn tiến hành hoạt động kinh doanh, đó có thể là hoạt động kinh doanh rất nhỏ lẻ, có thể chỉ đơn giản là một gánh hàng rong, một quán nước ven đường, hay thậm chí là một doanh nghiệp cũng đều cần phải có nguồn vốn nhất định để đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình. Đối với những cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ, không thuộc trường hợp phải đăng ký thành lập hộ kinh doanh hay doanh nghiệp, thì nguồn vốn này linh động, do cá nhân, hộ gia đình tự mình quản lý điều chỉnh. Tuy nhiên, khi đã thành lập hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức phải thông báo vốn điều lệ đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Vậy đối với từng hình thức kinh doanh khác nhau, tổ chức, cá nhân cần lưu ý những gì liên quan đến vốn điều lệ tương ứng đối với hoạt động kinh doanh của mình? Sau đây, công ty Luật PhamLaw xin được chỉ ra những điểm công ty TNHH 1 thành viên cần lưu ý liên quan đến vốn điều lệ của công ty.

Xoay quanh vốn điều lệ của mỗi công ty, có 3 vấn đề cơ bản là vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký thành lập, tăng và giảm vốn điều lệ trong quá trình hoạt động.

Thứ nhất, về thời điểm góp vốn điều lệ

Quả thật, khi đăng ký thành lập công ty, số vốn điều lệ chủ sở hữu công ty kê khai và ghi trong Điều lệ công ty có bản chất là sốn vốn chủ sở hữu cam kết góp. Theo đó, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty phải góp đúng và đủ số vốn điều lệ đã cam kết khi đăng ký thành lập.

Nếu hết thời hạn 90 ngày nêu trên, thì chủ sở hữu công ty phải tiến hành đăng ký điều chỉnh số vốn điều lệ đúng với số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn 90 ngày. Và phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng với số vốn cam kết góp đối với các nghĩa vụ phát sinh trong thời gian trước khi hoàn tất thủ tục đăng ký thanh đổi vốn điều lệ.

Thứ hai, về tăng/giảm vốn điều lệ

Đây là hai thuật ngữ có cùng bản chất pháp lý là làm thay đổi vốn điều lệ của công ty. Khi đó, chủ sở hữu công ty đều phải làm đăng ký thay đổi số vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo đó, công ty TNHH 1 thành viên giảm vốn điều lệ khi: Công ty (khi đã hoạt động liên tục hơn 02 năm) hoàn trả lại một phần vốn góp cho chủ sở hữu, khi đó, công ty phải đảm bảo số vốn còn lại đủ để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty. Và tăng vốn điều lệ khi: (1) Chủ sở hữu công ty tự mình góp thêm vốn vào công ty; (2) Huy động thêm vốn góp của người khác vào công ty.

Tuy nhiên, trường hợp chủ sở hữu huy động thêm vốn góp của người khác sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên, hoặc công ty cổ phần trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn tất việc thay đổi vốn điều lệ.

Có Thể bạn quan tâm :

https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty.html
https://phamlaw.com/bieu-mau-ho-so-giai-the-cong-ty-co-phan-moi-nhat.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh.html

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.