Câu hỏi:

Xin chào Luật sư PhamLaw! Tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau: Tôi hiện đang là giám đốc 01 công ty TNHH 1 thành viên, mới đây, có một công ty TNHH 2 thành viên mời tôi về làm giám đốc điều hành với mức lương công ty hiện tại. Tuy nhiên, do có quen thân với chủ công ty tôi đang làm giám đốc, nên tôi có ý định từ chối công ty kia thì được bảo tôi có thể đồng thời làm giám đốc của cả hai công ty. Đề nghị Luật sư tư vấn giúp tôi, việc đồng thời làm giám đốc của 02 công ty như thế có vi phạm pháp luật hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Trả lời:

Chào anh! Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi vấn đề vướng mắc của bản thân đến Công ty Luật PhamLaw. Đối với câu hỏi của anh, PhamLaw xin được tư vấn như sau:

Giám đốc công ty – người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty là vị trí phải có, không phân biệt đó là loại hình doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, việc 01 cá nhân có thể đồng thời làm giám đốc của 02 công ty khác nhau hay không, thì tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp khác nhau, pháp luật sẽ có những quy định khác nhau.

Về cơ bản, quy định của pháp luật về giám đốc công ty TNHH 1 thành viên và giám đốc công ty TNHH 2 thành viên tương đối giống nhau, đều có thể là cá nhân được thuê theo hợp đồng lao động hoặc do Hội đồng thành viên bổ nhiieemj. Do đó, giám đốc công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Theo đó, Khoản 2 Điều 81 quy định giám đốc công ty và Khoản 2 Điều 64 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  • Tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty;
  • Tổ chức tuyển dụng lao động; bổ nhiệm, miễn nhiệm, hoặc bãi nhiệm các chức danh quản lý của công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
  • Ra các quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;
  • Ký kết các hợp đồng nhân danh công ty trong phạm vi quyền hạn của mình;
  • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như phương án đầu tư của công ty;
  • Ban hành các quy chế nhằm quản lý nội bộ công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định khác.
  • Báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên của công ty.
  • Đề xuất, kiến nghị phương án xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty;
  • Đề ra phương án, kiến nghị sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ hàng năm của công ty.

Như vậy, nhìn vào những nội dung quy định của pháp luật về Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên và Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên, có thể thấy, pháp luật không cấm việc 01 người đồng thời làm giám đốc của 02 loại hình công ty này, do đó, anh hoàn toàn có thể xem xét việc làm giám đốc của đồng thời 02 công ty nhưng cần đảm bảo việc có thể quản lý điều hành 02 công ty cùng một lúc.

Có thể bạn đang quan tâm đến 1 số luật dành cho công ty 1 hoặc 2 thành viên :
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.