Các hình thức trả lương cho người lao động trong DN – lương hướng là khoản tiền mà Doanh nghiệp phải trả cho người cần lao để thực hành công việc theo thỏa thuận. Nhưng cần phải đảm bảo không được thấp hơn mức lương tối thiểu.


Doanh nghiệp có quyền chọn lọc hình thức trả lương theo thời kì, sản phẩm hoặc khoán, có thể trả bằng tiền mặt hoặc trả qua trương mục cá nhân chủ nghĩa của người lao động được mở tại ngân hàng sao cho phù hợp với thuộc tính công việc của doanh nghiệp mình.


http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2018/06/H%C3%ACnh-th%E1%BB%A9c-tr%E1%BA%A3-l%C6%B0%C6%A1ng-c%C3%A1c-c%C3%A1ch-t%C3%ADnh-l%C6%B0%C6%A1ng-trong-doanh-nghi%E1%BB%87p.png


Các hình thức trả lương cho người cần lao
Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP các Hình thức trả lương được chỉ dẫn cụ thể như sau:
Lương sản phẩm = Sản lượng sản phẩm x Đơn giá sản phẩm


Lương Khoán:


Là hình thức trả lương khi người lao động hoàn tất một khối lượng công việc theo đúng chất lượng được giao.


Lương = Mức lương khoán x tỉ lệ % hoàn thành công việc


Lương/ Thưởng theo doanh thu:


Là hình thức trả lương/ thưởng mà thu nhập người cần lao phụ thuộc vào doanh số đạt được theo đích doanh số và chính sách lương/ thưởng doanh số của công ty.


Thường vận dụng cho viên chức kinh doanh, nhân viên bán hàng… hưởng lương theo doanh thu


lương hướng theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ):
+ Tiền lương tháng là khoản lương hướng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hiệp đồng lao động;


+ lương hướng tuần là khoản tiền được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở lương bổng tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;


+ lương bổng ngày: được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở lương lậu tháng chia cho số ngày làm việc thường ngày trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch và đảm bảo cho người cần lao được nghỉ tính bình quân 01 tháng chí ít 04 ngày) theo quy định của luật pháp mà doanh nghiệp chọn lựa;


+ lương lậu giờ là số Tiền lương, tiền công được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở Tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc thường nhật trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật cần lao.


Có 2 hình thức mà doanh nghiệp vẫn thường áp dụng:
Hình thức 1:


Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( nếu có) / ngày công chuẩn của tháng x số ngày làm việc thực tại
Hình thức 2:


Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( nếu có) /26 x ngày công thực tiễn làm việc
 Hình thức trả lương theo sản phẩm
Lương theo sản phẩm là hình thức tính trả lương cho người cần lao theo số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc công việc đã hoàn thành. Đây là hình thức trả lương gắn chặt năng suất cần lao với thù lao cần lao, có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất cần lao góp phần tăng sản phẩm


  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.