ACB: Standard Chartered APR Limited đăng ký bán hơn 600,000 cp

Standard Chartered APR Limited đăng ký bán 626,343 cp Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) từ 17/07-07/08/2017. Hiện tổ chức này đang nắm gần 90.5 triệu cp ACB, tương đương tỷ lệ 9.18% vốn.

– Tên tổ chức thực hiện giao dich: Standard Chartered APR Limited

– Mã chứng khoán: ACB

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 90,490,271 CP (tỷ lệ 9.18%)

– Tên của người có liên quan tại TCNY: Andrew Colin Vallis

– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT

– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 626,343 CP

– Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/07/2017

– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/08/2017./.

Nguồn: vietstock.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.