Tri thức cộng đồng chuyên cung cấp Nhận làm thuê báo cáo tốt nghiệp, Dịch vụ làm courcework thuê,Dịch vụ làm luận văn,… chuyên nghiệp nhất thị trường xin chia sẻ đến bạn nội dung đề tài Kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà- Thăng Long.

Download Miễn phí luận văn Kế toán hoạt động kinh doanh tại CT CP Sông ĐàDownload Miễn phí luận văn Kế toán hoạt động kinh doanh tại CT CP Sông Đà

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Tác giả thực hiện đề tài “Kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long” nhằm:

– Hệ thống hóa, khái quát và làm rõ bản chất của hoạt động kinh doanh bất động sản trong các doanh nghiệp trên các khía cạnh khái niệm, đặc điểm, vai trò.

– Trình bày các yêu cầu đối với hoạt động kế toán bất động sản đầu tư; đồng thời nêu lên nội dung các chính sách và phương pháp kế toán bất động sản đầu tư được áp dụng trong các doanh nghiệp này.

– Làm rõ thực trạng kế toán bất động sản đầu tư tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long; từ đó tổng hợp, phân tích và đánh giá những ưu điểm đã đạt được và những bất cập cần phải hoàn thiện.

– Dựa trên hệ thống cơ sở lý luận về kế toán bất động sản đầu tư trong các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, và những phân tích đánh giá về thực trạng công tác kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long để đề xuất các giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao nhằm hoàn thiện kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty.

Xem thêm: sự phát triển của mạng xã hội , chuyên đề tốt nghiệp

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu Luận văn đã có những đóng góp chủ yếu sau:

– Nêu lên được đặc điểm, vai trò kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản. Từ đó, Luận văn cũng đưa ra các yêu cầu đối với việc quản lý hoạt động kinh bất động sản nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh.

– Trình bày nhiệm vụ của kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản.

– Trình bày một cách hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản trong các doanh nghiệp trên phương diện kế toán tài chính.

– Khảo sát thực trạng kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long. Từ đó, tác giả đưa ra các đánh giá khách quan về những tồn tại và những thành tựu đã đạt được trong công tác kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty.

– Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long. Đồng thời chỉ rõ những điều kiện cần thiết phải thực hiện từ phía Nhà nước cũng như bản thân doanh nghiệp để tăng tính khả thi cho các giải pháp hoàn thiện.

Với nội dung nghiên cứu như trên, luận văn đã giúp các doanh nghiệp sản xuất nói chung và Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long nói riêng có được cơ sở lý luận phù hợp cho việc kiểm tra, đánh giá thực trạng kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại đơn vị mình làm căn cứ để đưa ra các giải pháp hoàn thiện có tính khả thi cao, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem đầy đủ: luận văn kế toán

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.