Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải trong gia công cơ khí

Nước thải từ quá trình gia công cơ khí theo hệ thống thu gom chảy vào bể thu gom nước thải. Phía trước bể gom chúng tôi đặt song chắn rác để loại bỏ các tạp chất có kích thước lớn trong nước thải. Sau đó nước thải được bơm lên bể lắng cát, cát thu được từ bể này được đưa qua bể chứa cát.

xu-ly-nuoc-thai-trong-gia-cong-co-khi

Nước thải từ bể lắng cát được đưa sang bể điều hòa nhằm ổn định lưu lượng và nồng độ. Tại
bể điều hòa, chúng tôi bố trí máy khuấy trộn chìm nhằm mục đích hòa trộn đồng đều nước thải trên toàn diện tích bể, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn ở bể, sinh ra mùi khó chịu, đồng thời cũng châm hóa chất vào đây để điều chỉnh pH trong nước thải. Sau đó, nước thải được bơm lên bể tuyển nổi đểloại bỏ dầu và các chất lơ lững trong nước thải.

Nước thải tiếp tục chảy từ bể tuyển nổi xuống bể keo tụ kết hợp lắng, đồng thời dùng bơm định lượng châm chất keo tư vào hòa trộn với nước thải đểtạo ra các bông cặn. Ở đây các chất màu và cặn lơ lửng bị kết tủa lại còn nước thải chảy qua cột lọc áp lực để giữ lại cặn lơ lửng, và khử cả lượng màu, mùi còn lại trong nước thải. Sau đó nước thải được đưa sang cột trao đổi ion.

Nước thải sau khi qua cột trao đổi ion đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của nhà nước được xả ra nguồn tiếp nhận.  Bùn cặn từ các bể được đưa vào bể chứa bùn, làm giảm lượng nước chứa trong bùn. Sau đó, được cơ quan chức năng xử lý theo định kỳ.

Nguồn: cnc3s.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.