Công tác thẩm định còn chậmMới đây, tại một hội nghị về sở hữu trí tuệ, Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Quốc Khánh khẳng định: Trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ nhằm tiếp tục thúc đẩy hoạt động này trên phạm vi toàn quốc. Đến nay, Việt Nam đã có một hệ thống văn bản pháp quy gồm luật, nghị định, thông tư phù hợp với các chuẩn mực chung của thế giới.

Hoạt động của toàn hệ thống sở hữu trí tuệ đã đạt được những kết quả khả quan. Điều này có thể thấy rõ thông qua số lượng đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp liên tục tăng, các hoạt động thực thi quyền ngày càng sôi động. Nhiều tổ chức, cá nhân đã sử dụng thành công tài sản trí tuệ để phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hằng năm, số đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp tăng gần 10% so với năm trước đó, kết quả xử lý đơn cấp bằng sáng chế của năm 2016 tăng 23% so với năm 2015.

Về hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại các địa phương, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí cho biết, các Sở KH-CN đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trong lĩnh vực này và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Việc đưa vào sử dụng thư viện số trực tuyến về sở hữu công nghiệp trên trang web của Cục Sở hữu trí tuệ đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ địa phương tư vấn chính xác hơn cho doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại các tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh thừa nhận, hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong thời gian qua vẫn bộc lộ một số bất cập, chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của xã hội trong tình hình mới. Trong đó, đáng lưu ý là công tác thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu về thời hạn, cơ sở dữ liệu thông tin về sở hữu công nghiệp còn thiếu, hoạt động cung cấp thông tin còn hạn chế, hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ chưa được triển khai đồng đều trên cả nước…

Tăng phân quyền trong xử lý đơn đăng ký

Theo đại diện của một số Sở KH-CN, vấn đề thách thức nhất trong giai đoạn vừa qua chính là việc khai thác giá trị các sản phẩm đặc thù đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để phát triển thành sản phẩm thế mạnh của địa phương. Chính vì vậy, việc đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn, tạo lập cơ sở dữ liệu sở hữu công nghiệp trực tuyến là giải pháp được các chuyên gia kiến nghị nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ trong xử lý đơn đăng ký sở hữu trí tuệ, nhất là đơn đăng ký sáng chế, Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho biết, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục rà soát quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn quy trình xử lý đơn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong xử lý đơn. Định mức lao động và đơn giá áp dụng trong công tác thẩm định đơn cũng sẽ được xây dựng. Cục cũng sẽ thành lập bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ về công tác thẩm định đơn sở hữu công nghiệp. Bên cạnh việc bổ sung đội ngũ thẩm định viên, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin là đặc biệt quan trọng. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đầu tư phát triển khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu và công cụ tra cứu, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.

Ông Đinh Hữu Phí cũng khẳng định, cơ quan quản lý đang tích cực tham gia các cơ chế chia sẻ kết quả trong xử lý đơn như cơ chế thẩm định đơn nhanh, Chương trình Hợp tác thẩm định đơn sáng chế ASEAN, đồng thời tăng cường sử dụng kết quả tra cứu và thẩm định của các nước đối với đơn sáng chế; hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học trong thẩm định đơn đăng ký sáng chế…

Với hệ thống văn bản pháp luật, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đẩy mạnh việc rà soát để tiến tới tham mưu sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thẩm định đơn.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ KH-CN phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia để định hướng hoạt động hệ thống sở hữu trí tuệ của đất nước. Chiến lược này được kỳ vọng tạo bước đột phá cho hoạt động sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong thời gian tới, dự kiến sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét vào cuối năm 2017.

Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trong quá trình xây dựng Chiến lược, với mục đích đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ chủ lực thúc đẩy hoạt động sáng tạo, tạo ra nhiều tài sản trí tuệ, đặc biệt là công nghệ nội sinh để phát triển các ngành công nghiệp. Cục Sở hữu trí tuệ cho biết đang tiếp nhận ý kiến của các chuyên gia về nội dung của Chiến lược.

Nguồn: hanoimoi.com.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.