Thuế nhập khẩu đầu thu truyền hình DVB-T2 được giảm về bằng 0%.

Ngày 27/6/2017, Tổng cục Hải quan đã chính thức có văn bản số 8460/BTC-TCHQ gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn về việc phân loại mặt hàng Set top box. Theo nội dung công văn này, các loại set top box (thiết bị thu tín hiệu truyền hình nói chung) sẽ được áp mã số có mức thuế nhập khẩu bằng 0%. Những doanh nghiệp nào đã nộp thuế nhập khẩu trong thời gian trước đây sẽ được xem xét hoàn thuế.

Theo đó, nội dung văn bản này nêu rõ, thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số cơ quan và doanh nghiệp có vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng “Set top box”. Trên cơ sở ý kiến của Bộ TT&TT và ý kiến của Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam. Xét mặt hàng được quản lý chuyên ngành đặc thù, có ý kiến cụ thể về cấu tạo, tính năng kỹ thuật của Bộ TT&TT và ý kiến của Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam về việc sử dụng thiết bị để thực hiện lộ trình số hóa truyền hình, hỗ trợ các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa vùng khó khăn chuyển đổi sang thu xem các kênh chương trình truyền hình thiết yếu, phục vụ nhiệm vụ chính trị phát sóng trên truyền hình số;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại mặt hàng “Set top box” như sau: Mặt hàng “Set top box” được xác định là thiết bị thu truyền hình có tính năng kết nối Internet, tương tác người dùng (IPTV-PV), thuộc nhóm 85.28, phân nhóm mã số 8528.71.11 hoặc mã số 8528.71.19.

Mặt hàng “Set top box” được xác định là thiết bị thu truyền hình số có cấu trúc, chức năng chủ yếu thực hiện giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp số, truyền hình số vệ tinh, được chuẩn hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2012/BTTTT về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2; QCVN 80:2014/BTTTT về thiết bị thu tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S và DVB-S2; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8666:2011 về Thiết bị STB trong mạng truyền hình cáp kỹ thuật số – yêu cầu kỹ thuật, có cấu tạo và tính năng kỹ thuật của “Bộ thu/giải mã tích hợp (IRD) cho hệ thống của phương tiện truyền thông trực tiếp”, thuộc nhóm 85.43, phân nhóm 8543.70, mã số 8543.70.50.

Công văn này thay thế công văn số 2852/TCHQ-TXNK ngày 7/4/2016 của Tổng cục Hải quan.

Nguồn: ictnews.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.